All posts tagged gamification

Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen

Als executieve functies al in groep 2 goed worden ondersteund, kunnen leerlingen daarvan profijt hebben bij het formele leesonderwijs in groep 3 en 4. Dat blijkt uit onderzoek van Eva van de Sande, die op 6 november promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Executieve functies of ‘leervaardigheden’ helpen complexe informatie te verwerken tijdens het lezen en zorgen ervoor dat kinderen hun aandacht erbij kunnen houden. Leerkrachten kunnen hierop vrij eenvoudig sturen.

http://www.nro.nl/leergedrag-kleuters-legt-belangrijke-basis-voor-het-leren-lezen/

‘Young children’s serious gaming behavior revealed’

Buijs, L., & Rozendaal, E. (2015, January 23). Serious gaming behaviors of children revealed. Bitescience. Retrieved [23-01-2015], from http://www.bitescience.com/knowledgedatabase.aspx

Serious games are thought to foster young children’s learning by making the learning experience more fun and engaging. However, a study in Computers & Education shows that success of serious gameplay highly depends on children’s ability to regulate their attention and behavior.

 

Continue Reading

‘Stop serious games niet vol afleiding’

http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/nieuwsoverzicht/

Serious games worden steeds vaker ingezet voor het stimuleren van de ontwikkeling van probleemoplossend vermogen, woordenschat, en sociaal-emotionele vaardigheden. De effectiviteit is echter nauwelijks onderzocht. Met een studie naar spelgedrag tijdens serious gaming in de kleuterleeftijd maken onderzoekers van de Radboud Universiteit een begin.

Continue Reading

Onderzoek: serious games – serieuze leerwinsten?

http://www.expertisecentrumnederlands.nl/actueel/

Serious games nemen in rap tempo toe in het onderwijs. Ze bieden spelenderwijze en interactieve simulaties van dagelijkse routines en interacties, waarbij kinderen deels zelf hun strategieën kunnen bepalen en in aanmerking met nieuwe woorden en sociale situaties. Een recent onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen (Van de Sande, Segers & Verhoeven) toont aan dat individuele verschillen in leerrendement veroorzaakt kunnen worden door het niveau van de executieve functies van kinderen.

Read more