All posts tagged language

Daarom is geen reden!

Een inspirerende onderwijsconferentie op een bijzondere locatie: in Burgers’ Zoo doen de zeven centra voor TalentenKracht verslag over het onderzoek dat zij de afgelopen 10 jaar hebben gedaan.

Een inspirerende onderwijsconferentie op een bijzondere locatie:  in Burgers’ Zoo doen de zeven centra voor TalentenKracht verslag over het onderzoek van de afgelopen 10 jaar naar wetenschap en technologie in het onderwijs.

Meer informatie over de conferentie vindt u op www.talentenkracht.nl

Lees meer

‘Young children’s serious gaming behavior revealed’

Buijs, L., & Rozendaal, E. (2015, January 23). Serious gaming behaviors of children revealed. Bitescience. Retrieved [23-01-2015], from http://www.bitescience.com/knowledgedatabase.aspx

Serious games are thought to foster young children’s learning by making the learning experience more fun and engaging. However, a study in Computers & Education shows that success of serious gameplay highly depends on children’s ability to regulate their attention and behavior.

 

Continue Reading

‘Stop serious games niet vol afleiding’

http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/nieuwsoverzicht/

Serious games worden steeds vaker ingezet voor het stimuleren van de ontwikkeling van probleemoplossend vermogen, woordenschat, en sociaal-emotionele vaardigheden. De effectiviteit is echter nauwelijks onderzocht. Met een studie naar spelgedrag tijdens serious gaming in de kleuterleeftijd maken onderzoekers van de Radboud Universiteit een begin.

Continue Reading

Onderzoek: serious games – serieuze leerwinsten?

http://www.expertisecentrumnederlands.nl/actueel/

Serious games nemen in rap tempo toe in het onderwijs. Ze bieden spelenderwijze en interactieve simulaties van dagelijkse routines en interacties, waarbij kinderen deels zelf hun strategieën kunnen bepalen en in aanmerking met nieuwe woorden en sociale situaties. Een recent onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen (Van de Sande, Segers & Verhoeven) toont aan dat individuele verschillen in leerrendement veroorzaakt kunnen worden door het niveau van de executieve functies van kinderen.

Read more

A regression model for the English benefactive alternation

Theijssen, D., Van Halteren, H., Fikkers, K., Groothoff, F., Van Hoof, L., Van de Sande, E., et al. (2009). Selected papers from the nineteenth CLIN meeting. In: Plank, B., Tjong Kim Sang, E., and Van de Cruys, T. LOT Occasional Series (14), pp. 115-130.

In this paper, we used logistic regression modelling to predict the English benefactive alternation (He baked me a cake vs. He baked a cake for me) in adults and children. Results showed that there are no indications of major differences either between the to-dative and benefactive alternation in adult and child language.

Continue Reading