All posts tagged learning

Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen

Als executieve functies al in groep 2 goed worden ondersteund, kunnen leerlingen daarvan profijt hebben bij het formele leesonderwijs in groep 3 en 4. Dat blijkt uit onderzoek van Eva van de Sande, die op 6 november promoveert aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Executieve functies of ‘leervaardigheden’ helpen complexe informatie te verwerken tijdens het lezen en zorgen ervoor dat kinderen hun aandacht erbij kunnen houden. Leerkrachten kunnen hierop vrij eenvoudig sturen.

http://www.nro.nl/leergedrag-kleuters-legt-belangrijke-basis-voor-het-leren-lezen/

‘Young children’s serious gaming behavior revealed’

Buijs, L., & Rozendaal, E. (2015, January 23). Serious gaming behaviors of children revealed. Bitescience. Retrieved [23-01-2015], from http://www.bitescience.com/knowledgedatabase.aspx

Serious games are thought to foster young children’s learning by making the learning experience more fun and engaging. However, a study in Computers & Education shows that success of serious gameplay highly depends on children’s ability to regulate their attention and behavior.

 

Continue Reading

‘Stop serious games niet vol afleiding’

http://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/nieuwsoverzicht/

Serious games worden steeds vaker ingezet voor het stimuleren van de ontwikkeling van probleemoplossend vermogen, woordenschat, en sociaal-emotionele vaardigheden. De effectiviteit is echter nauwelijks onderzocht. Met een studie naar spelgedrag tijdens serious gaming in de kleuterleeftijd maken onderzoekers van de Radboud Universiteit een begin.

Continue Reading

Workshop: How Executive Functions Foster Educational Development

Executive functions such as inhibition, working memory, and cognitive flexibility make it possible to control, plan, and direct processes on the level of cognition, behavior and motivation. They help to stay focused and being involved, to hold information in mind, to solve problems, and to understand other perspectives. Numerous studies have shown the crucial benefits of executive functions to outcome measures such as academic achievements, but the underlying processes of these benefits are still much unclear. This workshop aims at a deeper elaboration of these underlying processes; It involves questions about how executive functions benefit development rather than whether. With educational and neurocognitive perspectives, it aims at further insights into how executive functions foster the online processes in learning and behavior, and how these processes can be stimulated through interventions.

For more information about the workshop, speakers, and abstracts: http://www.ru.nl/bsi/news-events/evenementen/workshop-how/

 

Continue Reading

Opletten kun je leren

Van de Sande, Segers, & Verhoeven (2014). [Staying focused can be learned]. Didactief, 44 (1), 56-57.

Leerlingen die moeite hebben met veranderingen, opletten en doorzetten (‘executieve functies’) blijven vaak ook achter met lezen, rekenen en sociale vaardigheden. Maar executieve functies kun je stimuleren, om zo kinderen te helpen meer profijt uit de schoollessen te halen. 

Children that have trouble with changing situations, paying attention, and staying on tasks (‘executive functions’), generally remain behind with academic skills such as reading, math, and social skills. But executive functions can be ameliorated, resulting in higher benefits from education.

Continue Reading

How phonological awareness mediates the relation between children’s executive control and word decoding

Van de Sande, E., Segers, E., & Verhoeven, L. (2013). Learning and Individual Differences, 26, 112-118.

Ample evidence has shown that subjective measures of executive control in kindergarten strongly contribute to the emergence of reading. In the present study, we examined this relation more thoroughly, by considering contributions of objective direct self-measures of both attentional control and behavioral control to the developmental trajectory from phonological awareness in kindergarten to subsequent decoding in first grade. Results show that executive control allows the development of reading abilities that predate formal reading instruction via the advancements in phonological awareness.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2013.05.002